SLAPUKAI IR PRIVATUMO POLITIKA

Šiame privatumo pranešime įmonės INCHCAPE JLR BALTICS SIA ir Inchcape JLR Finland Oy (toliau – „mes“ arba „Inchcape“) pateikia informaciją apie mūsų renkamų asmens duomenų rūšis, atliekamą asmens duomenų tvarkymą, asmenis, kuriems juos atskleidžiame, būdus, kaip duomenų subjektai (toliau taip pat – „jūs“) gali kontroliuoti jų asmens duomenų tvarkymą, taip pat kitą svarbią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Mes gerbiame jūsų privatumą, todėl jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes taikome pagrįstas organizacines ir technines priemones, kad užtikrintume nuolatinį jūsų asmens duomenų saugumą ir procesų atitiktį asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Tvarkydama jūsų asmens duomenis, įmonė „Inchcape“ nevykdo automatinio sprendimų priėmimo.

Šis privatumo pranešimas yra skirtas:

 1. 1. Mūsų klientams (potencialiems, buvusiems ir esamiems), t. y. įmonės „Inchcape“ produktų ir paslaugų gavėjams, kurie yra fiziniai asmenys.

 2. 2. Mūsų klientų, kurie yra juridiniai asmenys, atstovams.

 3. 3. Potencialiems įmonės „Inchcape“ darbuotojams.

 4. 4. Mūsų partnerių ir paslaugų teikėjų atstovams.

 5. 5. Įmonės „Inchcape“ valdomų interneto svetainių lankytojams.


Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į mūsų nekontroliuojamų organizacijų valdomas svetaines ir paslaugas. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis privatumo pranešimas netaikomas kitoms interneto svetainėms, todėl prašome susipažinti su tokių kitų svetainių ir paslaugų teikėjų privatumo pranešimais. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už kitų interneto svetainių ar paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir jų praktiką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu (net jei į šias interneto svetaines pateksite per mūsų nuorodas), ir šias nuorodas pateikiame tik informaciniais tikslais ir tik jūsų patogumui.

Visos šiame pranešime neapibrėžtos sąvokos turėtų būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – „BDAR“).

1. Duomenų valdytojai


Šiame privatumo pranešime nurodytus asmens duomenis tvarko bendri duomenų valdytojai:

INCHCAPE JLR BALTICS SIA, įmonės kodas: 40203291379, juridinis adresas: Skanstes iela 4A, Riga, LV-1013 (Ryga); ir

Inchcape JLR Finland Oy (PVM mokėtojo kodas: FI 31804298) juridinis adresas: Ansatie 6 a B, FI-0174 0, Vantaa, Finland (Vanta, Suomija).

2. Iš kur gauname jūsų duomenis?


Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, kai kreipiatės į mus ir pateikiate informaciją apie save, pvz., norėdami gauti informacijos apie automobilį, paslaugas arba kai dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose ar konkursuose.

Duomenis taip pat galime gauti iš kitų šaltinių, įskaitant jūsų pasirinktą pardavėją ar aptarnavimo punktą, automobilio gamintoją, finansinių paslaugų teikėjus, mūsų rinkodaros partnerius, arba iš viešų registrų. Taip pat galime rinkti duomenis iš šioje interneto svetainėje naudojamų slapukų ar vykdydami jums skirtas rinkodaros kampanijas (pvz., el. paštu). Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti Slapukų naudojimo politikoje [nuoroda].

3. Kokius jūsų asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome?


Įmonė „Inchcape“ tvarko jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais ir remdamasi toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

3.1. Transporto priemonių pardavimas ir paslaugų teikimas


Kai perkate arba ketinate pirkti transporto priemonę iš mūsų pardavėjų, naudojatės aptarnavimo punktų teikiamomis paslaugomis arba pateikiate garantinę pretenziją mūsų pardavėjams, mes tvarkome toliau nurodytus asmens duomenis, kad galėtume įvykdyti pateiktą užsakymą:

Asmens duomenų kategorijos Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, gimimo data, profesija, pageidaujamas komunikacijos kanalas, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, verslo veikla, informacija, ar į mus kreipiatės privačiai ar įmonės vardu.

Jūsų interesai, įskaitant pageidaujamas transporto priemones, modelius, įrangą ir funkcijas, kitą planuojamą įsigyti transporto priemonę, planuojamą biudžetą, pageidaujamą arba pasirinktą mokėjimo ir finansavimo būdą.

Taip pat tvarkome jūsų pasirinkto pardavėjo pateiktą informaciją apie sudarytus sandorius ir remontą – jūsų apsilankymų „Jaguar“ ir „Land Rover“ salonuose istoriją, jūsų pageidaujamą arba pasirinktą pardavėją ir informaciją apie už aptarnavimą atsakingą asmenį, informaciją apie bandomuosius važiavimus, įsigyto automobilio VIN numerį, registracijos numerį, modelį ir komplektaciją, užsakymo datą, pristatymą, registraciją, kainą iš kainoraščio, garantinę informaciją, likutinę vertę, pagal draudimo sutartį savanoriškai pateikiamus duomenis, automobilio savininką, informaciją apie įsigytas dalis, kitus produktus ir paslaugas, priežiūros ir garantijos istoriją, taip pat jūsų sutarties numerį.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Sutarčių, susijusių su jūsų užsakymu, pateiktu vienam iš mūsų pardavėjų, sudarymas, vykdymas, keitimas ir administravimas, įskaitant garantines pretenzijas, pateiktas vienam iš mūsų pardavėjų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Teisėtas interesas užtikrinti mūsų arba trečiosios šalies tiekiamų transporto priemonių ir teikiamų paslaugų teikimą, palaikymą, gerinimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisinės prievolės ir teisės aktuose nustatyti reikalavimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) šiose srityse (kiek taikytina):

- apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų įsipareigojimų
- kovos su pinigų plovimu
- vartotojų teisių apsaugos
- produktų saugos
Duomenų tvarkymo trukmė Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir ne ilgiau kaip 5 metus jai pasibaigus. Jei taikomas ilgesnis garantijos laikotarpis, atitinkami duomenys bus saugomi 10 metų nuo transporto priemonės įsigijimo dienos.

Privatumo politikos 6 skyriuje išvardyti atvejai ir sąlygos, kada šie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir kitaip tvarkomi ilgesnį laiką.

3.2. Klientų pasitenkinimo užtikrinimas ir produktų bei paslaugų gerinimas.Galime susisiekti su jumis, kad išsiaiškintume jūsų pasitenkinimą mūsų produktais ir paslaugomis, įskaitant mūsų pardavėjų ir aptarnavimo punktų teikiamas paslaugas. Jūsų atsiliepimai padeda mums gerinti savo produktus ir paslaugas.

Asmens duomenų kategorijos Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, pageidaujamas komunikacijos kanalas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Informacija apie įsigytas transporto priemones ir gautas paslaugas, pateikta atliekant klientų apklausas – apsilankymų salonuose istorija, pageidaujamas arba pasirinktas pardavėjas ir informacija apie už aptarnavimą atsakingą asmenį, pasitenkinimo aptarnavimu lygis, informacija apie bandomuosius važiavimus, įsigyto automobilio VIN kodas, registracijos numeris, modelis ir komplektacija, užsakymo data, pristatymas, registracija, kaina iš kainoraščio, garantinė informacija, likutinė vertė, pagal draudimo sutartį savanoriškai pateikiami duomenys, informacija apie įsigytas dalis, kitus produktus ir paslaugas, priežiūros ir garantinės priežiūros istorija ir pretenzijos, sutarties numeris.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas):

- sužinoti, ar klientai yra patenkinti mūsų produktais ir paslaugomis, taip pat mūsų pardavėjų teikiamomis paslaugomis,
- gerinti savo gaminius ir paslaugas, taip pat mūsų pardavėjų ar aptarnavimo punktų teikiamas paslaugas.
Duomenų tvarkymo trukmė Klientų apklausų metu pateikta informacija saugoma visą sutarties galiojimo laikotarpį ir ne ilgiau kaip 5 metus po jos galiojimo pabaigos, nebent taikomi toliau nurodyti ilgesni laikotarpiai.

3.3. Klientų aptarnavimas – skundų nagrinėjimas


Kai pateikiate skundą mums arba mūsų pardavėjams, tvarkome jūsų pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume tinkamai išnagrinėti jūsų prašymą ir (arba) atsakyti į jūsų užklausą.

Asmens duomenų kategorijos Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, pageidaujamas komunikacijos kanalas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Su jūsų skundu susijusi informacija apie įsigytas transporto priemones ir gautas paslaugas, pavyzdžiui, apsilankymų salonuose istorija, pageidaujamas arba pasirinktas pardavėjas ir informacija apie už aptarnavimą atsakingą asmenį, pasitenkinimo aptarnavimu lygis, informacija apie bandomuosius važiavimus, įsigyto automobilio VIN kodas, registracijos numeris, modelis ir komplektacija, užsakymo data, pristatymas, registracija, kaina iš kainoraščio, garantinė informacija, likutinė vertė, pagal draudimo sutartį savanoriškai pateikiami duomenys, informacija apie įsigytas dalis, kitus produktus ir paslaugas, priežiūros ir garantinės priežiūros istorija, sutarties numeris ir jūsų skundo turinys.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas ir administravimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas
Duomenų tvarkymo trukmė Skundai, pretenzijos, rašytiniai prašymai, susiję su sutarties vykdymu ir (arba) galintys būti susiję su ginčais, saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir ne ilgiau kaip 5 metus po sutarties galiojimo pabaigos. Jei taikomas ilgesnis garantijos laikotarpis, atitinkami duomenys bus saugomi 10 metų nuo transporto priemonės įsigijimo dienos.

Privatumo politikos 6 skyriuje išvardyti atvejai ir sąlygos, kada šie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ilgesnį laiką.

3.4. Tiesioginė rinkodara


Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume el. paštu pateikti bendro pobūdžio ir asmeninius pasiūlymus bei kitą informaciją. Siekdami suasmeninti jums siunčiamus pranešimus ir pasiūlymus, geriau pažinti jus ir jūsų poreikius, pagerinti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis, automatizuoti rinkodaros priemonių taikymą siekiant kuo veiksmingiau įtraukti klientus, plėsti siūlomų produktų ir paslaugų asortimentą ir nuolat juos gerinti, teikti jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, analizuojame duomenis, susijusius su klientų naudojimusi mūsų paslaugomis ir (arba) kitais parametrais, ir naudojame šiuos duomenis, kad sugrupuotume klientus.

Asmens duomenų kategorijos Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Jūsų interesai, įskaitant pageidaujamas transporto priemones, modelius, įrangą ir funkcijas, kitą planuojamą įsigyti transporto priemonę, planuojamą biudžetą, pageidaujamą arba pasirinktą mokėjimo ir finansavimo būdą.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) gauti bendrus pasiūlymus ir informaciją.

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) siųsti jums asmeninius pasiūlymus ir suasmenintą informaciją.
Duomenų tvarkymo trukmė Duotas sutikimas galioja tol, kol jį atšaukiate.

Privatumo politikos 6 skyriuje išvardyti atvejai ir sąlygos, kada šie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ilgesnį laiką.

3.5. Rinkodara socialinės žiniasklaidos priemonėse


Savo produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais taip pat taikome socialinio tinklo „Facebook“ verslui skirtas priemones, leidžiančias registruoti jūsų veiklą šioje interneto svetainėje, kad optimizuotume skelbimų rodymą ir sukurtume vadinamąsias pasirinktines „Facebook“ skelbimų auditorijas (pvz., pagal jūsų paspaudimus mūsų svetainėje, kuriuos fiksuoja slapukas „Facebook pixel“, arba naudojant socialinio tinklo įskiepį). Renkant ir perduodant duomenis iš mūsų interneto svetainių socialiniam tinklui „Facebook“, įmonė „Facebook Ireland Limited“, įsikūrusi adresu 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Dublinas, Airija), kartu su mumis yra bendras jūsų asmens duomenų valdytojas. Išsamią informaciją apie bendrą duomenų valdymą galite rasti čia: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum,, o informaciją apie socialinio tinklo „Facebook“ duomenų tvarkymą, taip pat informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis pagal BDAR, susijusiomis su socialinio tinklo „Facebook“ duomenų tvarkymu, galima rasti šiuo adresu: https://www.facebook.com/about/privacy. Verslui skirtos priemonės taikomos laikantis socialinio tinklo „Facebook“ nustatytų taisyklių.

Asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė, šalis, nuotrauka, informacija apie bendravimą paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „bendrinti“ ir kt.), išsiųsti pranešimai, informacija apie pranešimus (pranešimo gavimo laikas, pranešimo turinys, pranešimo priedai, susirašinėjimo istorija ir kt.), komentarai, reakcijos į paskelbtus įrašus, dalijimasis, informacija apie dalyvavimą mūsų organizuojamuose renginiuose ir (arba) žaidimuose.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Mūsų teisėtas interesas tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Duomenų tvarkymo trukmė Visą duoto sutikimo galiojimo laikotarpį.

Šiuo tikslu naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol esate užsiregistravę konkrečiame socialiniame tinkle.

Privatumo politikos 6 skyriuje išvardyti atvejai ir sąlygos, kada šie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ilgesnį laiką.

3.6.Interneto svetainės administravimas, palaikymas, gerinimas


Kai lankotės ir naršote mūsų interneto svetainėje, siekdami rinkti statistinius duomenis ir gerinti paslaugų kokybę bei lankytojų patirtį, tvarkome šiuos duomenis:

Asmens duomenų kategorijos Įrenginio IP adresas, apsilankymo laikas, aplankyti puslapiai ir juose praleistas laikas, naršyklės tipas, techniniai duomenys apie operacinę sistemą, interneto svetainių, iš kurių naudotojas buvo nukreiptas į mūsų interneto svetainę, adresai, slapukai, kiti techniniai duomenys.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Mūsų teisėtas interesas analizuoti duomenis siekiant administruoti interneto svetainę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Duomenų tvarkymo trukmė Žr. Slapukų naudojimo politiką.

3.7. Teisinių prievolių vykdymas


Kad galėtume užtikrinti tinkamą mokesčių, apskaitos, kovos su pinigų plovimu, produktų saugos ir kitų teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymą, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė ir bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos turime tvarkyti pagal galiojančius įstatymus.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Teisinės prievolės ir teisės aktuose nustatyti reikalavimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) šiose srityse:

apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų įsipareigojimų
kovos su pinigų plovimu
vartotojų teisių apsaugos
produktų saugos
informacijos apsaugos
kitose mums svarbiose srityse.

Mūsų teisėtas interesas saugoti apskaitos duomenis ir įrašus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Duomenų tvarkymo trukmė Duomenų tvarkymo trukmė nustatoma pagal atitinkamus taikytinus įstatymus.

3.8. Informacijos teikimas kompetentingoms valstybės institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išoriniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi

Asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė ir bet kokia kita informacija, kurios prašo atitinkama institucija arba kurią pateikėme siekdami pagrįsti ir įrodyti mūsų teisėtų interesų pažeidimo faktą, patirtą žalą ir jos dydį.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Teisinių prievolių vykdymas.

Įmonės „Inchcape“ ir trečiųjų šalių teisėtų interesų įgyvendinimas (pavyzdžiui, pranešant apie nusikalstamas veikas, nukreiptas prieš įmonę „Inchcape“).
Duomenų tvarkymo trukmė Duomenų tvarkymo trukmė nustatoma pagal atitinkamus taikytinus įstatymus.

3.9. ĮdarbinimasKad galėtume vykdyti įdarbinimo veiklą, tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške pateikta informacija – išsilavinimas, ankstesnio darbo istorija, įgūdžiai, kita svarbi informacija.

Pokalbio metu pateikta informacija.
Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai Mūsų teisėtas interesas vykdyti įdarbinimo veiklą siekiant užtikrinti tinkamo kandidato į laisvą darbo vietą įdarbinimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Duomenų tvarkymo trukmė Privatumo politikos 6 skyriuje išvardyti atvejai ir sąlygos, kada šie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ilgesnį laiką.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos


Asmens duomenų gavėjų kategorijos:


 • „Inchcape“ įmonių grupei priklausančios įmonės, „Jaguar Land Rover“ įmonių grupei priklausančios įmonės, „Jaguar Land Rover“ mažmeniniam tinklui priklausančios įmonės (įskaitant įmonę „Jaguar Land Rover Limited“, įsikūrusią Koventryje (Jungtinė Karalystė), kuri yra „Jaguar“ ir „Land Rover“ automobilių gamintoja, taip pat Vokietijoje įsikūrusią įmonę „Jaguar Land Rover Deutschland GmbH“ ir Londone (Jungtinė Karalystė) įsikūrusią įmonę „Inchcape PLC“),

 • Partneriai, kurių paslaugomis naudojamės siekdami tiekti savo produktus ir teikti savo paslaugas (pavyzdžiui, draudimo, lizingo, remonto paslaugų bendrovės, kreditų teikėjai, finansų įstaigos),

 • Įvairių paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai), pavyzdžiui, IT, serverių, pašto, archyvavimo, rinkodaros, klientų aptarnavimo, ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemos priežiūros, apsaugos, apskaitos, skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, komunalinių ir kitų paslaugų teikėjai,

 • Paslaugų teikėjai, prižiūrintys socialinės žiniasklaidos platformas, kuriose turime savo profilius – „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“,

 • Valstybinės institucijos (pavyzdžiui, mokesčių ir muitų administravimo institucijos),

 • Mūsų teisiniai ir mokesčių konsultantai, auditoriai, finansų ar verslo konsultantai,

 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijos, teismai ir kitos ginčus sprendžiančios institucijos,

 • Potencialūs ar esami mūsų verslo ar jo dalies teisių perėmėjai arba jų įgalioti patarėjai ar asmenys.

Prašome atkreipti dėmesį, kad kai produktų tiekime ir paslaugų teikime dalyvauja trečiosios šalys, pavyzdžiui, finansinių paslaugų teikėjai, mažmeniniai pardavėjai ar paslaugų teikimo punktai, tokios šalys gali veikti kaip nepriklausomi duomenų valdytojai ir tvarkyti asmens duomenis pagal savo privatumo politiką. Kitų subjektų interneto svetainės, į kurias šioje svetainėje pateikiamos nuorodos, taip pat priklauso kitiems duomenų valdytojams. Perskaitykite tokių trečiųjų šalių paskelbtą privatumo politiką ir duomenų tvarkymo taisykles.

Atsižvelgiant į tai, kad jūsų transporto priemonę pagamino įmonė „Jaguar Land Rover Limited“, įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje, kuri yra trečioji šalis (t. y. šalis, nepriklausanti Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi jums parduotai transporto priemonei, jos techninei priežiūrai ir remontui taikomų garantijos nuostatų, jūsų asmeniniai duomenys (t. y. jūsų kontaktinė informacija, transporto priemonės duomenys) tiek, kiek jie yra būtini, yra siunčiami transporto priemonės gamintojui arba jo įgaliotam atstovui tvarkyti trečiojoje šalyje. Tokį perdavimą atliekame laikydamiesi BDAR nuostatų, siekdami užtikrinti, kad BDAR garantuojamas asmens duomenų apsaugos lygis nepasikeistų.


5. Duomenų subjekto teisės


BDAR numatytos kelios teisės, kuriomis bet kada galite pasinaudoti susisiekę su mumis:


 • Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar jūsų duomenys yra tvarkomi. Jei jie yra tvarkomi, turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją.

 • Jūs turite teisę prašyti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius duomenis.

 • Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis.

 • Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotumėme jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 • Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą.

 • Jūs turite teisę atšaukti duotą sutikimą.

 • Jei duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, galite nesutikti su duomenų tvarkymu.


Prašome atkreipti dėmesį, kad šios teisės yra ribotos apimties ir mums gali tekti įvykdyti ne visus prašymus.
Sutikimo atšaukimo atveju mes turime teisę saugoti jūsų sutikimą ir jo pateikimo įrodymus laikotarpį, būtiną mūsų teisėms ginti dėl mums pateiktų pretenzijų ar skundų.
Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, be pagrįsto pagrindo arba jų tvarkymas kitaip pažeidžia BDAR ar kitų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, arba turite kitų abejonių ar klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus pateikdami prašymą, paraišką ar skundą. Atsakysime į visus jūsų klausimus ir pašalinsime klaidas, jei tokių yra.

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR, galite pateikti skundą Latvijos valstybinei duomenų inspekcijai (el. paštas [email protected]; adresas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) arba priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta:

Estijoje – Estijos duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas [email protected]; adresas Tatari str. 39, 10134 Tallinn, Estonia)

Lietuvoje – Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas [email protected]; adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius)

Suomijoje – duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (el. paštas [email protected]; adresas Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki).

6. Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis?


Jūsų asmens duomenis saugosime taip, kad jų saugojimas atitiktų duomenų apsaugos teisės aktais nustatytą tvarką, taikomą atitinkamiems duomenų tvarkymo pagrindams: teisėtam interesui, rinkodaros leidimams ar sutartiniams santykiams.

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek to reikia atitinkamiems tikslams, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, arba teisės aktais nuostatytą laiką.

Norėdami gauti informacijos apie tai, kiek laiko saugome tam tikrus asmens duomenis, kol jie bus pašalinti iš mūsų sistemų ir duomenų bazių, susisiekite su mumis Jums patogiu būdu, kaip tai nurodyta šios privatumo politikos 1 skyriuje.

7. Būtinybė pateikti asmens duomenis


Mūsų surinkti asmens duomenys yra būtini ir nėra pertekliniai, kad būtų pasiekti šiame pranešime nurodyti duomenų tvarkymo tikslai. Nepateikus asmens duomenų, negalėsime duomenų subjektui teikti atitinkamų paslaugų, sudaryti ir vykdyti sutarčių, taip pat negalėsime pasiekti kitų asmens duomenų tvarkymo tikslų.


8. Susisiekite su mumis


Su mumis galite susisiekti:


 • Raštu, t. y. išsiuntę laišką įmonės INCHCAPE JLR BALTICS SIA juridiniu adresu: Skanstes iela 4A, Riga, LV-1013;

 • El. paštu: [email protected] ;

 • Telefonu: +48 881 976 877.

Raštu, t. y. išsiuntę laišką įmonės „Inchcape JLR Finland Oy“ juridiniu adresu: Juridinis adresas: Ansatie 6 a B, FI-0174 0, Vantaa, Finland;9. Kokia asmenine informacija dalijamasi su „Jaguar Land Rover“ tinklo įmonėmis ir kaip jos ją naudoja


Įmonės INCHCAPE JLR BALTICS SIA ir „Inchcape JLR Finland Oy“ priklauso nepriklausomų įmonių tinklui (kurį šiame pranešime vadiname „Jaguar Land Rover“ mažmeninės prekybos tinklu). Kiekviena įmonė siūlo paslaugas ir pagalbą „Jaguar Land Rover“ tinklo klientui. Įmonės gali teikti paslaugas, kurios padeda tinkamai administruoti sutartinius santykius, kurių šalimi gali būti „Jaguar Land Rover“ transporto priemonės savininkas (ypač susijusius su transporto priemonės, dalių ar priedų pirkimo sutartimi, išperkamosios nuomos ir (arba) finansavimo sutartimi, serviso ir (arba) garantijos paslaugų užsakymu), arba gali teikti pagalbą „Jaguar Land Rover“ tinklo klientui ar potencialiam klientui, pavyzdžiui, teikti ikisutartines paslaugas, kai jų prašoma (pavyzdžiui, bandomasis važiavimas arba brošiūra).

Kartais įmonės INCHCAPE JLR BALTICS SIA ir „Inchcape JLR Finland Oy“ gali rinkti jūsų asmens duomenis tiesiogiai arba per įmonių grupę „Jaguar Land Rover“, grupės įmones, „Jaguar Land Rover“ mažmeninės prekybos tinklą ir pasirinktus partnerius. Ši informacija, kuri gali būti renkama, visada bus aiškiai nurodyta formose arba dokumentuose, su kuriais galėsite susipažinti duomenų rinkimo metu.

Asmens duomenys bus teikiami įmonių grupei „Jaguar Land Rover“ (ir gali būti teikiami grupės įmonėms ir kitoms nustatytoms trečiosioms šalims, įskaitant „Jaguar Land Rover“ mažmeninės prekybos tinklą) šiame pranešime nurodytais tikslais ir kaip nustatyta toliau nurodytose privatumo politikose.

Šie asmens duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, šalis, asmens tapatybės informacija, įskaitant gimimo datą ir vietą, kontaktiniai duomenys ir jūsų pageidavimai bei kliento profilis (pvz., šeiminė padėtis, automobilių parko dydis, galimi transporto priemonių pirkimo ir aptarnavimo pageidavimai), taip pat informacija apie įsigytas transporto priemones arba sandorius, sudarytus su įmonių grupe „Jaguar Land Rover“ arba jos mažmeninės prekybos tinklu, ir, jei taikoma, banko duomenys. Įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ taip pat gali sujungti ir apibendrinti informaciją, gautą iš jūsų arba iš mūsų pardavėjų ir verslo partnerių per įvairias jūsų sąveikas su jos prekių ženklais ir paslaugomis.

Kai teikiate užklausas, sutinkate gauti informaciją apie „Jaguar“ ar „Land Rover“ transporto priemones arba įsigyjate transporto priemonę iš įmonės „Inchcape Motors Lietuva“, visa jūsų pateikta informacija perduodama įmonėms „Inchcape“ (įgaliotajam „Jaguar Land Rover“ importuotojui) ir „Jaguar Land Rover“ bei tvarkoma jūsų užklausos ar transporto priemonės pirkimo tikslais, o ypač informacija yra tvarkoma toliau nurodytais tikslais:

 1. Siekiant tvarkyti jūsų užsakymus, prireikus teikti paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant, visus taikomus transporto priemonių programinės įrangos atnaujinimus) ir patenkinti jūsų užklausas dėl informacijos, produktų ar paslaugų,

 2. Jums pasinaudojus paslauga (pvz., bandomojo važiavimo paslauga) arba įsigijus „Jaguar Land Rover“ automobilį, įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ atliks tolesnes jūsų pasitenkinimo apklausas. Jos padeda mums suprasti jūsų patirtį, o įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ jų duomenis gali naudoti tolesniems veiksmams, susijusiems su jūsų pateiktomis pastabomis, taip pat norėdama atlikti vertinimą, kad pagerintų savo produktų ir paslaugų kokybę. Įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ turi teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų tiekti savo produktus ir teikti savo paslaugas. Įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ taip pat turi teisėtą interesą, kai siunčia apklausas, siekdama plėtoti santykius su esamais klientais ir įvertinti paslaugų teikimą bei standartus. Daugiau informacijos apie įmonių grupės „Jaguar Land Rover“ vykdomus asmens duomenų tvarkymo procesus rasite „Jaguar Land Rover“ privatumo politikoje, į kurią nuorodos yra pateiktos toliau. Įvertinus teisėtų interesų pusiausvyrą, apklausose, kurios siunčiamos el. paštu, jums kaskart bus suteikta galimybė atsisakyti dalyvauti apklausose.

 3. Jei iš mūsų įsigyjate „Jaguar“ arba „Land Rover“ automobilį pagal finansavimo sutartį, finansavimo teikėjas gali periodiškai perduoti mums, taip pat įmonėms „Inchcape“ (įgaliotajam „Jaguar Land Rover“ importuotojui) ir „Jaguar Land Rover“ informaciją, susijusią su jūsų sutartimi. Perduodamą informaciją gali sudaryti informacija apie sutarties terminą, mokesčius ir mokėjimus, sutarties numerį, kontaktinę informaciją, sutarties pradžios ir pabaigos datas ir informaciją apie transporto priemonę. Įmonės „Inchcape“ (įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ importuotojas) ir „Jaguar Land Rover“ įsipareigoja tvarkyti gautus asmens duomenis ir juos naudoti toliau ir savo privatumo politikoje (nuorodos pateikiamos toliau) aprašytais tikslais. Jei leidžiama, artėjant pradinio finansavimo laikotarpio pabaigai, įmonė „Inchcape“ (įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ importuotojas) ir (arba) „Jaguar Land Rover“ gali naudoti jūsų kontaktinius duomenis, kad pateiktų jums naujienų apie panašius produktus ir paslaugas, kurios gali jus dominti.

 4. Jei norite, galite pasirinkti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus iš įmonių „Inchcape“ (įgaliotojo „Jaguar Land Rover“ importuotojo) ir „Jaguar Land Rover“, tai atitinkamai nurodę rinkodaros arba registracijos formoje. Šiais rinkodaros leidimais dalinsimės su įmonėmis „Inchcape“ (įgaliotuoju „Jaguar Land Rover“ importuotoju) ir „Jaguar Land Rover“.

 5. Įmonės „Inchcape“ (įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ importuotojas) ir „Jaguar Land Rover“ naudoja informaciją analitikos, mokslinių tyrimų ir plėtros, rinkodaros ir rinkos tyrimų, klientų ir paslaugų pasitenkinimo bei produktų ir paslaugų gerinimo programų tikslais, kad geriau suprastų jūsų patirtį teikiant paslaugas, gerintų įmonių grupės „Jaguar Land Rover“ produktus ir paslaugas, o jūsų sandoriai ir bendravimas su įmonių grupe „Jaguar Land Rover“ ir jos mažmeninės prekybos tinklu būtų pritaikyti pagal jūsų poreikius ir malonūs. Visą informaciją apie tikslus, kuriais įmonės „Inchcape“ (įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ importuotojas) ir „Jaguar Land Rover“ tvarko asmens duomenis, rasite Privatumo politikoje, į kurią nuorodos pateiktos toliau.

Įmonių grupė „Jaguar Land Rover“, laikydamasi savo Privatumo politikos, kartais gali atskleisti informaciją nurodytoms gavėjų kategorijoms, bendrovėms ar organizacijoms savo Privatumo politikoje nustatytais tikslais. Tokiu atveju įmonių grupė „Jaguar Land Rover“ įsipareigoja imtis priemonių siekdama užtikrinti, kad visos jūsų informaciją naudojančios trečiosios šalys laikytųsi atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įmonės „Inchcape“ (įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ importuotojas), „Jaguar Land Rover“ ir grupės įmonės tvarko ir saugo jūsų asmeninę informaciją, galite rasti:

Privatumo politikoje: Jaguar Land Rover
Interneto svetainėje: www.jaquar.lt www.landrover.lt
Sistema „InControl“: incontrol.jaguar.com incontrol.landrover.com

Turite klausimų įmonių grupei „Jaguar Land Rover“?


Jūs turite teisę sužinoti, kokią informaciją apie jus saugome ir, jei reikia, ją keisti. Taip pat turite teisę prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis nenaudotume jūsų informacijos, įskaitant rinkodaros tikslais, pasirinkdami neduoti sutikimo rinkodaros ar registracijos formose. Išsamią informaciją apie savo teises į duomenų apsaugą rasite pirmiau nurodytoje „Jaguar Land Rover“ privatumo politikoje.

Jei turite klausimų, kurie nėra čia aptarti, arba norite sužinoti, kokią informaciją apie jus turime, prašome susisiekti su mumis.

Jei turite klausimų apie pardavėjo duomenų tvarkymo veiklą, kreipkitės adresu [email protected].

Jei turite klausimų apie įmonių grupės „Jaguar Land Rover“ duomenų tvarkymo veiklą, kreipkitės į:

„Land Rover“: [email protected]

„Jaguar“: [email protected]

Jei turite konkrečių su duomenų apsauga susijusių klausimų ar skundų, galite kreiptis į „Jaguar Land Rover“ duomenų ir privatumo apsaugos komandą adresu [email protected]

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA „INCHCAPE JLR BALTICS SIA“

KAS YRA SLAPUKAS?


Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kuris siunčiamas į jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai lankotės interneto svetainėje, ir kurį svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai ją atidarote. Kiekvieno kito apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į pradinę interneto svetainę arba kitą svetainę, kuri atpažįsta atitinkamą slapuką. Slapukai veikia kaip konkrečios svetainės atmintis ir leidžia puslapiui įsiminti jūsų kompiuterį kitų apsilankymų metu, taip pat slapukai gali įsiminti jūsų nuostatas arba pagerinti naudotojo patirtį. Papildomos informacijos apie slapukus ir informacijos apie tai, kaip juos valdyti arba ištrinti, galima rasti adresu: www.aboutcookies.org.


KAIP IR KODĖL INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI?


Slapukai yra būtini, kad interneto svetainė tinkamai veiktų. Slapukai padeda gauti jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje apžvalgą ir leidžia mums optimizuoti svetainę bei nuolat pritaikyti ją pagal jūsų poreikius ir interesus. Pirma, slapukai prisimena, kada anksčiau lankėtės interneto svetainėje, kokią svetainės kalbą pasirinkote ir pan. Slapukus taip pat naudojame siekdami pateikti jums skirtą reklamą kitose svetainėse. Paprastai slapukus naudojame kaip savo paslaugų dalį, kad galėtume pateikti jūsų poreikius atitinkantį turinį.

Visi slapukai, kurie nėra privalomi (techniškai būtini), gali būti naudojami tik gavus išankstinį jūsų sutikimą. Sutikimą galite duoti išskleidžiamojoje slapukų juostoje pažymėdami langelius šalia kiekvienos slapukų kategorijos.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad privalomi slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, todėl jiems naudoti nereikia jūsų sutikimo.

Trečiosios šalys negali gauti prieigos prie interneto svetainėje naudojamų slapukų, išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus.


KIEK LAIKO SAUGOMI SLAPUKAI?


Slapukų saugojimo jūsų įrenginyje trukmė gali skirtis. Slapuko galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinio apsilankymo interneto svetainėje datos. Pasibaigus slapuko galiojimo laikui, jis automatiškai ištrinamas. Išsamią informaciją apie kiekvieno slapuko galiojimo laiką galima rasti išskleidžiamojoje slapukų juostoje (pranešimas apie slapukus).


GALITE ATSISAKYTI IŠSAUGOTI SLAPUKUS ARBA JUOS IŠTRINTI.


Visada galite atsisakyti išsaugoti slapukus pakeisdami kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar išmaniojo telefono naršyklės nustatymus. Nustatymų vieta priklauso nuo naudojamos naršyklės. Jei pakeisite nustatymus, nepamirškite, kad galbūt negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto svetainės funkcijomis ir paslaugomis, nes jos priklauso nuo svetainės gebėjimo įsiminti jūsų pasirinkimus.

Galite pasirinkti negauti „Google Analytics“ paslaugos slapukų šioje interneto svetainėje.

Slapukų iš skirtingų reklamos skelbėjų tinklų, kurie dalijasi informacija skirtinguose tinkluose, galite atsisakyti šioje interneto svetainėje.


SLAPUKŲ PAŠALINIMAS


Jei norite, galite valdyti ir ištrinti slapukus. Daugiau informacijos rasite čia: www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus kompiuteryje saugomus slapukus, o daugumą naršyklių galima nustatyti taip, kad jos blokuotų slapukų saugojimą kompiuteryje. Tačiau tokiu atveju nustatymus teks koreguoti rankiniu būdu kiekvieną kartą lankantis interneto svetainėje, be to, gali būti, kad kai kurios paslaugos ir funkcijos neveiks.

Užblokavus slapukų atsisiuntimą arba juos ištrynus, išjungiamos kai kurios mūsų interneto svetainės funkcijos, ypač tos, prie kurių reikia prisijungti. Išjungę slapukus, galėsite skaityti ar peržiūrėti mūsų interneto svetainių turinį, išskyrus tuos atvejus, kai norint tai daryti, būtina prisijungti.

Slapukų kategorijos

Toliau pateikiama informacija apie šioje svetainėje naudojamus slapukus, kaip jie naudojami ir kiek laiko veikia. Juos galima suskirstyti į sesijos ir nuolatinius slapukus. Sesijos slapukai ištrinami, kai naudotojas nutraukia naršyklės sesiją, o nuolatiniai slapukai veikia ilgiau – kaip nurodyta toliau.

Stebėjimo domenas Sutikimo kategorija Pardavėjo pavadinimas Slapuko tipas Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko trukmė Pirmą kartą rasta
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas __utma Renka duomenis apie tai, kiek kartų naudotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutiniojo apsilankymo datas. Duomenys renkami naudojant Google Analytics. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas __utmb Registruojama laiko žyma, nurodanti tikslų laiką, kada naudotojas apsilankė svetainėje. Naudojama Google Analytics, kad būtų apskaičiuota apsilankymo svetainėje trukmė. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas __utmc Registruojama laiko žyma, nurodanti tikslų laiką, kada naudotojas palieka svetainę. Naudojama Google Analytics, kad būtų apskaičiuota apsilankymo svetainėje trukmė. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas __utmt_cust1 Naudojamas riboti serverio užklausų greitį. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas __utmz Renka duomenis apie tai, iš kur atėjo naudotojas, kokia paieškos sistema naudotasi, kokia nuoroda spustelėta ir koks paieškos žodis naudotas. Naudojama Google Analytics. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/
approved.lt.landrover.com Būtini slapukai Land Rover - Global HTTP slapukas PHPSESSID Šis laikotarpis rodo, kiek laiko paslauga gali saugoti ir (arba) skaityti tam tikrus duomenis iš Jūsų kompiuterio naudodama slapuką, pikselius, API sąsają, slapukų nenaudojantį sekimą ar kitus išteklius. Sesija https://approved.lt.landrover.com/#/