Ar galėtumėte padėti mums tobulinti savo puslapį, atsakę į trumpą klausimyną?

Land rover

DYZELINIŲ VARIKLIŲ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ APDOROJIMO SKYSTIS/AdBlue®

„EURO 6“ REIKALAVIMUS ATITINKANTYS VARIKLIAI IR SELEKTYVIOJI KATALITINĖ REDUKCIJA KĄ TURITE ŽINOTI?

DYZELINIŲ VARIKLIŲ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ APDOROJIMO SKYSTIS „AdBlue®“ – KAS TAI?

Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų apdorojimo skystis (angl. Diesel Exhaust Fluid, DEF), dar vadinamas „AdBlue®“, yra netoksiškas, bespalvis, bekvapis ir nedegus skystis. „AdBlue®“ skysčio, kuris laikomas tam skirtame Jūsų automobilio bakelyje, įpurškiama į išmetimo sistemą, kurioje jis valo išmetamąsias dujas. Selektyviosios katalitinės redukcijos (angl. Selective Catalytic Reduction, SCR) technologija taikoma visuose 2016 metais pagamintuose „Land Rover“ automobiliuose su dyzeliniais varikliais. Ji leidžia „Land Rover“ įgyvendinti „EU6“ emisijos standartus, sumažinant išmetimo sistemų išmetamų azoto oksido (NOx) dujų kiekį iki 90 %. Taikant SCR technologiją, be naujos kartos katalitinio konverterio, būtina naudoti ir DEF skystį.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

KAIP PATIKRINTI DEF („AdBlue®“) SKYSČIO LYGĮ?

Likusį atstumą, kurį nuvažiavus reikės pripildyti DEF skysčio bakelį, galima bet kada patikrinti prietaisų skydelio informacinėje sistemoje*. Atlikite šiuos paprastus veiksmus:

1. Įjunkite degimą, bet nepaleiskite variklio. Patikrinkite, ar mašinos spynelėje įkištas tinkamas išmaniojo paleidimo raktas ir neįspaustas stabdžių pedalas. Laikykite įspaudę variklio paleidimo (išjungimo) mygtuką START / STOP tol, kol įsižiebs įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės.

2. Paspauskite ant vairo esantį mygtuką OK, kad atvertumėte pagrindinį meniu („Main Menu“). (Kai kuriuose modeliuose mygtuką OK paspauskite keletą kartų, kad atvertumėte pagalbos sistemos langą („Driver Assistance“)).

3. Paspaudę ant vairo esantį žemyn nukreiptos rodyklės mygtuką pasirinkite punktą „Informacija apie automobilį“ („Vehicle Info“).

4. Spauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinktą punktą.

5. Slinkite žemyn, kol pasieksite punktą „Diesel Exhaust Fluid“ (kai kuriuose modeliuose šis punktas pavadintas „Next Service“).

6. Spauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinktą punktą. Rodomas DEF intervalas.

* Ne visuose automobiliuose yra galimybė peržiūrėti nurodytą informaciją. Norėdami pasitikslinti, kreipkitės į „Land Rover“ įgaliotąjį pardavėją arba servisą.


 

KAIP DAŽNAI REIKIA PILDYTI DEF („AdBlue®“) SKYSČIO BAKELĮ?

Sunaudojamas DEF skysčio kiekis gali labai stipriai skirtis. Vidutiniškai skysčio sunaudojama po 1 litrą 800 km (500 mylių), tačiau šis kiekis gali išaugti daugiau nei dvigubai, priklausomai nuo vairavimo įpročių, kelio ir oro sąlygų.


KAS NUTIKS, JEI AUTOMOBILYJE BAIGSIS DEF („AdBlue®“) SKYSTIS?

Pasibaigus DEF skysčiui, Jūsų automobilio „Land Rover“ variklis nebepasileis po to, kai jį išjungsite (toks yra „EU6“ teršalų emisijos normas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimas). Į bakelį turėsite įpilti bent 3,6 litro „AdBlue®“ skysčio, kad galėtumėte paleisti variklį.


AR GALIU PATS PRIPILDYTI DEF SKYSČIO BAKELĮ?

Taip, iš savo įgaliotojo „Land Rover“ pardavėjo arba serviso galite įsigyti 1,89 litro talpos „AdBlue®“ skysčio sandaraus pildymo butelių ir patys papildyti savo automobilio bakelį. Šie buteliai specialiai pagaminti taip, kad jais būtų patogu naudotis, o skystis neišsilietų. Nerekomenduojame pildyti bakelio naudojant kitokias talpyklas.

Nepilkite į DEF skysčio bakelį jokių kitų skysčių ar DEF skysčio, kuris neatitinka ISO22241-1 arba DIN 70070 standartų reikalavimų, nes tai gali turėti neigiamos įtakos Jūsų automobilio veikimui.

Jei suklydę įpilsite DEF skysčio į degalų baką, NEPALEISKITE  variklio ir kreipkitės į įgaliotąjį „Land Rover“ pardavėją arba techninės pagalbos kelyje paslaugas teikiančią įmonę.

Nesinaudokite degalinėse esančiomis komercinėms transporto priemonėms skirtomis „AdBlue®“ skysčio kolonėlėmis, nes jų skysčio pildymo srovė yra per stipri ir gali apgadinti Jūsų automobilio DEF skysčio bakelį.

DEF skysčio pildymo instrukciją rasite Instrukcijų žinyne.


AR DEF („AdBlue®“) SKYSTIS YRA SAUGUS?

Nors DEF nėra pavojingas, skysčiui užtiškus ant bet kurios kūno dalies ar atsitiktinai jo nurijus, prašome skaityti informaciją, pateiktą ant pakuotės, ir kreiptis į gydytoją. Jei DEF skysčio užtiško ant dažytų Jūsų „Land Rover“ paviršių, nuvalykite skystį ir nuplaukite suteptą vietą muiluotu vandeniu. Vis dėlto, DEF skystis gali palikti dėmių ant apmušalų ir drabužių. Apsipylus, dėmes nedelsiant būtina plauti šaltu vandeniu ar valyti drėgna šluoste.


KAIP TINKAMAI LAIKYTI DEF („AdBlue®“) SKYSTĮ?

Visada laikykite DEF skystį originalioje pakuotėje ir vadovaukitės gamintojo laikymo bei naudojimo rekomendacijomis, pateiktomis ant butelio etiketės. DEF skysčio negalima laikyti automobilyje.

„EURO 6“ – KAS TAI?

„Euro 6“ standartai – tai Europos teisės aktai, kuriais siekiama apriboti išmetamųjų teršalų kiekį ir užtikrinti, kad automobiliai būtų nekenksmingi aplinkai. Šie teisės aktai nustato automobilių išmetamų azoto oksido (NOx) ir angliavandenilių dujų kiekio, tenkančio vienam nuvažiuotam kilometrui, normas. 

„Euro 6“ teisės aktuose nustatyti apribojimai benzininiams ir dyzeliniams varikliams skiriasi. Dyzeliniams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis sumažintas iki 80 mg/km (nuo 180 mg/km), o leistinas angliavandenilių dujų emisijos lygis sumažintas iki 170 mg/km (nuo 230 mg/km). Benzininiams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis liko nepakeistas, t. y., 60 mg/km, o angliavandenilių dujų – 100 mg/km. 

Kaip ir kiti automobilių gamintojai, kompanija „Land Rover“ yra teisiškai įpareigota užtikrinti atitiktį šiems naujiesiems reikalavimams nurodytu laikotarpiu: 

nuo 2015 m. sausio 1 d. visi naujai pagaminti automobiliai turi atitikti „Euro 6“ standartus. Ši sąlyga taikoma ir naujai į rinką išleistiems modeliams, pavyzdžiui, „Discovery Sport“. Prekyboje esančių automobilių atitiktis „Euro 6“ reikalavimams turi būti užtikrinta iki 2015 m. rugsėjo 1 d., bet:
jau prekyboje esančiais automobiliais, kurie pagaminti ir iš gamyklos išsiųsti iki 2015m. birželio 1d., gali būti prekiaujama iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Vis dėlto, tokiais atvejais gamintojas turi prašyti leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. 


Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie skystį „AdBlue®“, kreipkitės į įgaliotąjį „Land Rover“ pardavėją arba skaitykite Instrukcijų žinyną.

© Inchcape Motors Finland Oy

Ar galėtumėte padėti mums tobulinti savo puslapį, atsakę į trumpą klausimyną?

Land rover